POLITIK

Alle over 18 år har ret til det frie valg. Dette vægter vi i De LokalNationale meget højt, dog skal der altid huskes på, at alle vores valg har konsekvenser, uanset hvem vi er.

Ikke som det lette valg, men der hvor døden desværre er uundgåelig og livsforlængende behandling enten er smertefuldt eller fyldt med medicin der frarøver personen sin sidste tid.


 • De LokalNationale ønsker et landsdækkende genkendeligt symbol, som er placeret synligt i ethvert hjem hvor det er relevant, f.eks. på indgangsdøren, som fortæller om borgeren i samråd med egen læge har fravalgt hjerte-lungeredning.

For at kunne nå vores mål om en reduktion på min 70% på CO2 kræver det, at der nytænkes eksempelvis når det gælder transport, forbrug og bæredygtighed. De LokalNationale lukker ikke øjnene for de klimaudfordringer verden står i og vi mener, at Danmark skal tage sin del af ansvaret lokalt som nationalt.

 • I De LokalNationale mener vi at valgplakater er en unødvendig hån overfor den klimapolitik vi ønsker at føre. Blandt andet derfor benytter vi os ikke af valgplakater.
 • Vi skal nedbringe CO2 forbruget i vores bygninger ved at spare på strømmen ved hjælp af teknologiske løsninger, tyndere isoleringsformer der er 100% bæredygtige og genanvendelige.
 • Vi skal bruge byggematerialer der er mere bæredygtige og satse mere på træbyggeri, som binder CO2 og hvor der efterfølgende bliver skabt ny skov, hvor det tidligere er blev fældet.
 • Vi skal ikke kun satse på el, vi skal også satse på brint og biogas i transportsektoren.

Ventelisten til et organ er alt for lang og vores håb er at kunne redde endnu flere liv. De LokalNationale arbejder for at man fra man fulder 18 år automatisk vil være tilmeldt som organdonor med mindra man foretager et aktivt fravalg.

 • Dette gælder naturligvis kun personer over 18 år, personer som er danske statsborgere, som man kender identiteten på og som ikke har frameldt sig listen.
 • Det er et menneskes eget frie valg at være organdonor, hvorfor familie og pårørende ikke vil kunne omstøde en sådan beslutning.
 • Vi arbejder for at skaffe flere bloddonorer.

I Danmark lever vi under dansk lov og betaler med den danske krone. De LokalNationale vil ud af EU, men er åbne overfor et samarbejde på udvalgte områder. Vi er overbevist om, at den menige dansker er i stand til at tage stilling til hvorvidt vi fortsat skal være medlem af EU. Derfor arbejder vi for en folkeafstemning i Danmark.

 • Den danske grundlov står over alle konventioner.


 • Grænsekontrollen skal fuldt ud genetableres og gøres permanent.

De LokalNationale mener, at den ældre borger skal være centrum i sit eget liv, hjemme som på plejecenter, kommunalt som privat, med mulighed for hjælp fra pårørende og frivillige der kan og vil.

 • Arbejdet i sundhedssektoren skal gøres mere attraktivt.

 • Vi arbejder for at ansætte flere unge helt ned til 13 år, som kan hjælpe i sundhedssektoren i situationer, hvor det ikke kræver faglært personale til opgaven.

De LokalNationale vil forbyde rituelle slagtninger i Danmark således at rituelt slagtet kød skal handles som en specialvare fra udlandet. Forbrugeren skal desuden være fuldt oplyst når de handler fødevarer.

Årsagen hertil er, at man som forbruger skal have mulighed for at kunne fravælge uagtet om det måtte skyldes religiøse årsager, dyrevelfærd, afgifter eller andet.

Derfor kræver De LokalNationale mærkning på al importeret rituelt slagtet kød – og ikke kun det certificerede.

De LokalNationale hylder frivilligheden på de frivilliges betingelser.

De frivillige er en gave for f.eks. sporten, kulturlivet, de handicappede og børnene.

 • De LokalNationale mener at de frivillige aldrig må indgå som en del af bemandingen, og ikke skal stå i stedet for lønnet personale men som supplement hertil.

Såfremt man ønsker at opholde sig i Danmark må man indordne sig under danske forhold og love. De LokalNationale ønsker konventionerne ophævet så alle på tålt ophold sendes til sit hjemland eller modtagerland.

 • Migranter skal kunne forsørge sig selv, men vi hjælper gerne på lige fod med øvrig arbejdssøgende eller uddannelsesparate med job eller uddannelse.

 • Asylansøgere og flygtninge skal sendes til deres hjemland så snart det er muligt, eventuelt med forbedrede kompetencer, så de kan være med til at opbygge deres hjemland.

Lokalsamfundene skal i højere grad dyrkes. De LokalNationale ønsker langt mindre centralisering end tilfældet er i dag.


Dette gælder bl.a. de mindre sygehuse som vi ikke ønsker skal nedlægges, men også muligheder for at virksomheder kan låne til iværksætteri uanset postnummer.


 • I tråd med det frie valg arbejder vi på at det skal gøres lettere for institutioner at vælge, hvorvidt man ønsker at være en del af fællesindkøbsaftaler eller handle lokalt med ansvar for egen økonomi.

Hvad end det handler om kæledyr eller dyr til produktion skal forholdene være i orden. De LokalNationale mener, at mishandling af dyr skal straffes hårdere end nuværende niveau. At holde dyr til produktion er i sig selv ikke et problem. Vi arbejder for at ingen dyr lider overlast eller påføres unødig smerte, derfor støtter vi en dialog mellem producenter, veterinærer og relevante organisationer.


 • Vi ønsker et mere udbredt dyrepoliti i Danmark således vi som minimum har et dyrepoliti til hver region.

Danmark er et retssamfund, hvor vores kriminelle handlinger har konsekvenser.


 • De LokalNationale kæmper for strengere straffe, men ligeså vigtigt, at den nuværende lovsatte strafferamme bliver udfyldt for at sikre konsekvens.

Potentialet for det private erhvervsliv og turisme i Danmark er ikke udnyttet nok. Dette skal styrkes for at øge den danske velfærd. Hvad end det gælder turismen, enkeltmandsvirksomheden eller de mellemstore virksomheder vil De LokalNationale kæmpe for, at virksomhederne skal have maksimal støtte uden unødige regler og bureaukrati.


 • Vi vil arbejde for afskaffelse af broafgifter på Storebæltsbroen. På øer, hvor der kun er færgeadgang, skal fastboende fritages for transportudgifter.

Sundhed skal være lige for alle. Ulighed i sundhed skal vi til livs, så alle har lige muligheder og det ikke er et spørgsmål om økonomi.


Alt for mange både unge, ældre og socialt udsatte, får ikke passet deres tænder som man bør. Dette fører til dårlig livskvalitet og kan medføre diverse følgesygdomme. Derfor bør tandlægebesøg gøres gratis. Vi ønsker et stærkt sygehusvæsen, også decentralt.


Alt for mange psykiatriske sengepladser er nedlagt igennem årene, hvilket har medført en øget risiko for personalet og det skal der laves om på.