VORES MÅL

1 Alle har ret til det frie valg.

Alle over 18 år har ret til det frie valg. Dette vægter vi i De LokalNationale meget højt, dog skal der altid huskes på, at alle vores valg har konsekvenser, uanset hvem vi er.

LÆS MERE

2 Aktiv dødshjælp i Danmark.

Ikke som det lette valg, men der hvor døden desværre er uundgåelig og livsforlængende behandling enten er smertefuldt eller fyldt med medicin der frarøver personen sin sidste tid.


LÆS MERE

3 Den grønne omstilling.

For at kunne nå vores mål om en reduktion på min 70% på CO2 kræver det, at der nytænkes eksempelvis når det gælder transport, forbrug og bæredygtighed. De LokalNationale lukker ikke øjnene for de klimaudfordringer verden står i og vi mener, at Danmark skal tage sin del af ansvaret lokalt som nationalt.

LÆS MERE

4 Organdonation – et aktivt fravalg.

Ventelisten til et organ er alt for lang, og vores håb er at kunne redde endnu flere liv. De LokalNationale arbejder for at man fra man fylder 18 år automatisk vil være tilmeldt som organdoner med mindre man foretager et aktivt fravalg.


LÆS MERE

5 Danmark skal ud af EU nu.

I Danmark lever vi under dansk lov og betaler med den danske krone. De LokalNationale vil ud af EU, men er åbne overfor et samarbejde på udvalgte områder. Vi er overbevist om, at den menige dansker er i stand til at tage stilling til hvorvidt vi fortsat skal være medlem af EU. Derfor arbejder vi for en folkeafstemning i Danmark.


LÆS MERE

6 De ældre borgere i centrum.

De LokalNationale mener, at den ældre borger skal være centrum i sit eget liv, hjemme som på plejecenter, kommunalt som privat, med mulighed for hjælp fra pårørende og frivillige der kan og vil.

LÆS MERE

7 Alle rituelle slagtninger skal forbydes.

De LokalNationale vil forbyde rituelle slagtninger i Danmark således at rituelt slagtet kød skal handles som en specialvare fra udlandet. Forbrugeren skal desuden være fuldt oplyst når de handler fødevarer. Årsagen hertil er, at man som forbruger skal have mulighed for at kunne fravælge uagtet om det måtte skyldes religiøse årsager, dyrevelfærd, afgifter eller andet. Derfor kræver De LokalNationale mærkning på al importeret rituelt slagtet kød – og ikke kun det certificerede.


LÆS MERE

8 Frivillighed skal værdsættes.

De LokalNationale hylder frivilligheden på de frivilliges betingelser. De frivillige er en gave for f.eks. sporten, kulturlivet, de handicappede og børnene.


LÆS MERE

9 Styr på udlændingepolitikken.

Såfremt man ønsker at opholde sig i Danmark må man indordne sig under danske forhold og love. De LokalNationale ønsker konventionerne ophævet så alle på tålt ophold sendes til sit hjemland eller modtagerland.

LÆS MERE

10 Mere lokalt, mindre centralisering.

Lokalsamfundene skal i højere grad dyrkes. De LokalNationale ønsker langt mindre centralisering end tilfældet er i dag. Dette gælder bl.a. de mindre sygehuse som vi ikke ønsker skal nedlægges, men også muligheder for at virksomheder kan låne til iværksætteri uanset postnummer.


LÆS MERE

11 Velfærd – også for dyr.

Hvad end det handler om kæledyr eller dyr til produktion skal forholdene være i orden. De LokalNationale mener, at mishandling af dyr skal straffes hårdere end nuværende niveau. At holde dyr til produktion er i sig selv ikke et problem. Vi arbejder for at ingen dyr lider overlast eller påføres unødig smerte, derfor støtter vi en dialog mellem producenter, veterinærer og relevante organisationer.


LÆS MERE

12 Retspolitikken er vigtig.

Danmark er et retssamfund, hvor vores kriminelle handlinger har konsekvenser. De LokalNationale kæmper for strengere straffe, men ligeså vigtigt, at den nuværende lovsatte strafferamme bliver udfyldt for at sikre konsekvens.


LÆS MERE

13 Styrkelse af erhverv og turisme.

Potentialet for det private erhvervsliv og turisme i Danmark er ikke udnyttet nok. Dette skal styrkes for at øge den danske velfærd. Hvad end det gælder turismen, enkeltmandsvirksomheden eller de mellemstore virksomheder vil De LokalNationale kæmpe for at virksomhederne skal have maksimal støtte uden unødige regler og bureaukrati.


LÆS MERE

14 Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt.

Familier skal ikke straffes økonomisk, hvis den ene part f.eks. bliver modtager af kontanthjælp, førtidspension eller folkepension, vi ønsker derfor afskaffelse af gensidig forsørgerpligt.


LÆS MERE

15 Sundhedspolitik.

Sundhed skal være lige for

alle. Ulighed i sundhed skal vi til livs, så alle har lige muligheder og det

ikke er et spørgsmål om økonomi.


LÆS MERE